Margreet Reffeltrath

Margreet is een manager en adviseur op het gebied van verandermanagement, customer services en klantcontact met bewezen trackrecord in publieke en private sector.

Zij heeft uitgebreide ervaring met zowel strategische als operationele vraagstukken van transformatie en integratie tot en met optimalisatie van klantprocessen En is die gewend is om leiding en richting te geven aan grote afdelingen (300FTE+) en om afdelingen en teams op een hoger niveau te tillen. Ruime ervaring met digitalisering van werkprocessen. Ze heeft haar ervaring van transformaties binnen een organisaties op gedaan oa bij Tiscali en de Kamer van Koophandel. Haar focus ligt op op de klant met aandacht voor de medewerkers

Tot 2009 heeft zij veelal opdrachten gedaan waarbij het bouwen van afdelingen de rode draad vormden, daarna in de rol van bestuurder, management consultant en manager voornamelijk transities en reorganisaties van afdelingen/organisaties vormgegeven. Margreet woont in Utrecht.

Team